Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej działa na zasadzie roszczenia odszkodowawczego, co oznacza, że jeśli nie masz go w momencie zdarzenia, nie jesteś objęty ubezpieczeniem

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości (więcej: https://iexpert.pl/zarzadca-nieruchomosci/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-zarzadcy-nieruchomosci/) od odpowiedzialności zawodowej to jedyne ubezpieczenie biznesowe, które chroni finansowo Twoją firmę przed procesami sądowymi dotyczącymi wykonywania przez Ciebie pracy. Klienci mogą wymagać tego ubezpieczenia w swoich umowach, aby upewnić się, że nie poniosą strat z powodu Twojej pracy.

Jak działa ubezpieczenie ?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej działa na zasadzie roszczenia odszkodowawczego, co oznacza, że jeśli nie masz go w momencie zdarzenia, nie jesteś objęty ubezpieczeniem.

Inne sytuacje, które mogą wymagać odpowiedzialności zawodowej, obejmują:

  • Procesy sądowe są drogie i nawet gdybyś został niesłusznie oskarżony, bez ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej musiałbyś pokryć koszty obrony na własną rękę.
  • Wymagania branżowe – Twoja branża może wymagać posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej lub od błędów w wykonywaniu obowiązków zawodowych, ale właściciele projektów, przepisy podatkowe lub członkostwo w stowarzyszeniach mogą również wymagać posiadania określonego ubezpieczenia.
  • Potencjalne oszczędności – uzyskanie i rezygnacja z ubezpieczenia jest sygnałem ostrzegawczym dla ubezpieczycieli, który może podnieść Twoje stawki.

Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania nieruchomościami?

Zaangażowanie firm zarządzających nieruchomościami szybko się zmienia. Ostatnie zmiany w ekspozycji z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządców nieruchomości obejmują:

  • Sekurytyzacja nieruchomości komercyjnych i bardziej wyrafinowani inwestorzy w nieruchomości;
  • Stale rosnące zapotrzebowanie na wiedzę techniczną potrzebną do zarządzania złożonymi systemami budynków;
  • Rozszerzanie potrzeb i oczekiwań najemców;
  • Rosnąca liczba nietradycyjnych obowiązków zarządzania nieruchomościami.

Zmieniający się klimat zarządzania nieruchomościami zaowocował znacznie dokładniejszą kontrolą praktyk branżowych i zwiększeniem liczby wyzwań prawnych. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami jest ważnym narzędziem do przeciwdziałania potencjalnie katastrofalnym skutkom postępowania sądowego.